Alle schapen en geiten moeten geregistreerd zijn. Er is regelgeving voor de identificatie en registratie (I&R). Schapen en geiten hebben 2 merken in. Ook veranderingen in het aantal, de verblijfplaats en de verplaatsingen in Nederland en van of naar het buitenland worden in het I&R-systeem bijgehouden. Je meldt de geboorte van uw lammeren in I&R binnen 6 maanden. Andere veranderingen in het aantal schapen of geiten meldt je binnen 7 kalenderdagen

 

Machtigen
Wil je dat Gribb uw I&R-administratie doet? Gegevens hoeven daardoor maar een keer ingevoerd te worden. Dat kan heel gemakkelijk in I&R. Hier leest je hoe je iemand anders kunt machtigen voor het doen van meldingen of het aanvragen van een stallijst of bedrijfsregister. 

Ook kun je machtigen dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) uw I&R-gegevens doorgeeft aan bijvoorbeeld een stamboekorganisatie.

Wil je een machtiging beëindigen? Vul dan bij de betreffende machtiging een einddatum in. De machtiging is dan per die datum stopgezet. Dit kun je natuurlijk ook op ieder ander moment doen.


Bedrijfsregister en verblijfplaats

Je houdt een bedrijfsregister bij en zorgt ervoor dat bij ieder transport een Vervoersdocument voor schapen en geiten (pdf) aanwezig is. Deze regels gelden ook als je één of meer schapen of geiten als hobby houdt. Je geeft ook door of de dieren gevaccineerd zijn tegen Q-koorts.

Alle meldingen kun je zelf wijzigen binnen een half jaar na de melddatum. Ook de meldingen met een definitieve status. Na deze periode kun je de melding alleen nog schriftelijk herstellen of intrekken.


Wijzigen binnen een half jaar

Wil je een melding schriftelijk herstellen of intrekken? Dan ontvangen wij graag een ondertekende brief van jou. In deze brief geef je een toelichting op de melding die je wilt herstellen. Stuur ook informatie mee waaruit de juiste registratie van de dieren blijkt. De brief kun je digitaal naar ons toesturen via Digitaal post versturen onder Direct regelen of via de post: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Dierregistraties, Postbus 40225, 8004 DE Zwolle.


Overzicht maatregelen en meldingen

Wij controleren alle meldingen van schapen en geiten. Wordt er bij deze controles een afwijking gevonden? Dan kunnen we een dierblokkade opleggen. Voor dat dier geldt dan een aan- en afvoerverbod. Je ontvangt hiervan een Overzicht maatregelen en meldingen I&R. Per maatregel staat aangegeven hoe je de melding zelf kunt herstellen.


Herstellen binnen 21 dagen

Krijg je een Overzicht maatregelen en meldingen? Je hebt dan 21 dagen de tijd om zelf de melding te herstellen. Als je niet op tijd herstelt, dan doen wij dit. Hiervoor brengen wij kosten in rekening.


Maatregel opgelost

Wil je weten of de melding is hersteld en daardoor de dierblokkade is opgeheven? Je krijgt hiervan geen bericht van ons. In I&R ziet je of de blokkade is opgeheven.