Je houdt een bedrijfsregister bij en zorgt ervoor dat bij ieder transport een Vervoersdocument voor schapen en geiten aanwezig is. Gebruik dit document als je dieren verplaatst van de ene locatie (UBN) naar de andere.